Stichting Fonds Hans Oostendorp

Mei 2020 is de Stichting Fonds Hans Oostendorp opgericht. De stichting dient twee doelen. Ten eerste het jaarlijks uitreiken van de Hans-Oostendorp-scriptieprijs voor de beste bestuurskundige / politicologische scriptie. Ten tweede het bieden van geldelijke ondersteuning voor de kinderen van Hans en Marleen als zij gaan studeren.

Als u een bijdrage ter nagedachtenis aan Hans wilt geven aan het fonds, dan stellen we dat zeer op prijs. Alle opbrengsten komen volledig ten goede aan het tweede doel van de stichting: het studiefonds voor de kinderen van Hans en Marleen.